Späť na začiatok

Montáž

SIREN7

Montáž na osobné vozidlo

Miesto upevnenia vždy očistite priloženou čistiacou utierkou. Prilepte na vozidlo, na odporúčané upevňovacie body. Dbajte na to, aby bol otvor na vstup vzduchu otočený v smere jazdy, v záujme najoptimálnejšieho fungovania umiestnite zariadenie do stredu.

[bb_scrollmagic_scene id=“9020516″]

Montáž na motocykel

Miesto upevnenia vždy očistite priloženou čistiacou utierkou. Prilepte na vozidlo, na odporúčané upevňovacie body. Dbajte na to, aby bol otvor na vstup vzduchu otočený v smere jazdy, v záujme najoptimálnejšieho fungovania umiestnite zariadenie do stredu.

[bb_scrollmagic_scene id=“9020667″]

Podrobný návod na montáž

A termék dobozában is megtalálható felszerelési útmutató, a felszerelés folyamatának teljes részletességgel való leírásával.